Thursday, 2 February 2012

(131) Rose Wolk


Deze week werd Henk door de plaatselijke krant geïnterviewd over het emigratieproject Drangedal.
Ik heb hem vandaag gefeliciteerd met het artikel, en gezegd dat ik trots op hem was...
Overdreven? Nee, ik denk van niet, want Henk gaf in zijn woorden weer waar het werkelijk om draait bij het emigreren naar een vreemd land.
Hij gaf aan dat de Nederlanders die in het verleden naar Drangedal kwamen, stuk voor stuk aankwamen drijven op een 'rose wolk'. Men kwam hier vol van verwachting, en met het idee dat het allemaal anders zou worden. Beter dan voorheen, beter dan in Nederland.
Velen komen er, na een korte periode van 'jubelstemming', achter dat het niet vanzelf gaat en het echt hard werken is om een bestaan op te bouwen in het nieuwe thuisland.
Na een tijdje is het allemaal zoals het vroeger was.

Ook voor mij geldt dat uiteraard, maar toch is het zo dat ik hier veel dingen gevonden heb die ik in NL miste. Dingen waar ik waarde aan hecht. Dingen die het leven mooier maken.

In Nederland was er bijvoorbeeld geen moment dat het echt 'stil was. Ik hoorde in mijn flat altijd wel het geluid van de buren door de muren heen, of het geluid van het verkeer op straat.
Hier kan je nog echt de stilte horen. In huis, maar met name in de natuur.
Je moet het wel willen horen natuurlijk, en op je wandeling even pauzeren. Omringt door een wonderschoon winterlandschap, omgeven door het geluid dat al duizenden jaren hetzelfde heeft geklonken... het kabbelende water in een beekje, een brekende tak ergens in de verte. De roep van een vogel, het ritselen van de wind.

Genieten van het vuur in de kachel, dat ik door het glas prachtig zie branden. Vuur is ook zoiets puurs en tijdloos! Op mijn schommelstoel zit ik vaak naar de vlammen te staren en dan staat het verstand even helemaal stil...
   
Zomaar een paar eenvoudige dingen. Het is de eenvoud in die dingen dat mij raakt. Nederland is me vaak veel te gecompliceerd!
Het is de eenvoud die mijn leven ten opzichte van het leven dat ik in NL had, mooier maakt, rijker maakt.


Ik wil jullie het artikel uit 'Drangedalsposten' niet onthouden:

Folk flyter inn til Drangedal på en rosa sky. Virkeligheten er få jobber, lang vinter og en kamp for å overleve, mener nederlender Henk Dykstra.
Det er lett å selge Drangedal til folk i Nederland. Et idyllisk sted med mye plass, flott natur, hyggelige mennesker og mange muligheter.
Realiteteten er noe helt annet, hevder Henk Dykstra, som selv kom fra Nederland i 2008.
De fleste som kommer hit selger huset sitt i Nederland og sier opp jobben. Når pengene fra hussalget i Nederland er brukt opp på bil og ny bolig må begge foreldre jobbe for å klare seg. Hverdagen og virkeligheten blir akkurat som hjemme i Nederland. Det som er annerledes er en annen kultur, et annet språk, lang vinter og begrensede muligheter.
– Da forsvinner den rosa skyen fort, sier Henk.
“Det skapes et urealistisk bilde av Drangedal som et sted med alle muligheter"
Få jobber i Drangedal
I Drangedal er det veldig få jobber, spesielt om du har høyere utdanning. I tillegg er det dyrt å leve i Norge.
– Min kone Heleen er data-ekspert og pendler til Oslo, forklarer Henk.
Pendling er en belastning for alle familier. Ikke alle tenkte på, eller visste om, at de kanskje måtte pendle til enten Oslo eller Grenland når de flyttet fra Nederland.
Kristisk til prosjektet
Henk er derfor generelt kritisk til måten Nederlandsprosjektet selger Drangedal på. Innflytterselskapet Placement tilbyr kommuner i Norge å hente folk fra Nederland. Når folk har sagt ja til å flytte til Drangedal overtar Lammert Altena. Hans jobb er å hjelpe med å finne jobbmuligheter, bolig, skole og barnehage før familiene kommer til Norge.
I brosjyren til Placement står det: «Vi gir drømmen en mulighet»
– Jeg kjenner til flere som har kommet til Drangedal med et urealistisk bilde av mulighetene og virkeligheten, forklarer Henk.
De flyter inn til Drangedal på en rosa sky
Noen starter opp bedrifter her uten å sette seg grundig nok inn i
norske forhold.
–Mange ting er svært ulikt Nederland, sier han. I Nederland bor de fleste nær større byer med mange mennesker. I Drangedal bor det relativt få mennesker. Skal du for eksempel starte med salg bør du tenke på hvilket begrenset marked du faktisk har på et sted med knapt 4000 mennesker. Dette gjelder uansett om du selger blomster, ost eller tjenester, forklarer Henk.
Flyttet til Norge i 2008
Henk kom til Drangedal med sin familie i 2008. De bodde først en kort periode i Støren i Trøn- derlag. Her jobbet Henk med et større gartneriprosjekt.
Han kom senere i kontakt med Lammert Altena og fikk tilbud om jobb ved Drangedal Produkter. Den gang var det Drangedal Produkter som drev Hagesenteret. Henk kjøpte Hagesenteret av Drangedal kommune i 2008.
Han og familien trives godt i Drangedal og er en av de som har lykkes. Nå satser hagesenteret på økologiske grønnsaker og blåbær. Til nå har han hatt en enmannsbedrift, men nå blir grønnsaksdyrker Piet Vijverberg medeier.
–Vi kommer ikke til å flytte tilbake til Nederland, sier Henk.

-